PAYLAŞ

Kalite Politikamız

İNKA Enerji; kalite, müşteri memnuniyeti, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri çerçevesinde belirlediği politikalar uyarınca; 
  • ISO 9001:2008 Kalite, ISO 10002:2004 Müşteri Memnuniyeti, ISO 14001:2004 Çevre, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği gerekliliklerine uymayı,
  • Sektöründe performansıyla özenilen, çevre ve yaşam değerlerine saygılı öncü bir şirket olmayı,
  • Gerekli kaynakları temin ederek üretim, hizmet ve mühendislik sürelerinin her aşamasında, süreçlerin performanslarını, gerek kendi personeli gerekse servis sağlayıcılarının katılımı ile sistemin etkinliği ve geliştirilmesi yönünden sürekli iyileştirmeyi,
  • Sistem hedeflerinin çalışanlara iletilmesini, net bir şekilde anlaşılmasını ve bunun için iletişim kanallarının açık tutulmasını sağlamayı,
  • Şirket adına çalışan gerek kendi personeli gerekse servis sağlayıcılarının sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı, iş güvenliği sağlamayı,
  • Çevre, iş sağlığı güvenliği konularında şirketin tabi olduğu yerel ve uluslar arası mevzuata uyumlu çalışmayı, şirket adına çalışan gerek kendi personeli gerekse servis sağlayıcılarının İNKA İnşaat ve Enerji’nin faaliyetleri nedeniyle maruz kalabilecekleri tehlike ve riskleri en aza indirmeyi,
  • Üst yönetim tarafından sistemdeki uyumsuzlukların planlı olarak gözden geçirilmesini ve uygunluğun sürekliliğini sağlamayı,
  • Çevre kirliliğini önlemeyi, atıkları kaynağında azaltmayı ve mümkün olduğu kadar geri kazanmayı, enerji verimliliğini ilke edinmiş bir şirket olarak projelerimizde elektrik, yakıt ve su sarfiyatları gibi, kaynakları azaltıcı tedbirleri almayı,
  • Teknolojik gelişmeleri ve servis sağlayıcılarının performanslarını yakından izlemeyi,
  • Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı taahhüt etmektedir.