PAYLAŞ

Enerji

İyi bir enerji yönetimi;
Kanuni yükümlülüklerinizi yerine getirir, enerji maliyetlerinizi düşürür, enerji verimliliği sağlar, karbon salınımını düşürür, yeşil bina konseptini ortaya çıkarır, enerji durumunuzu ölçülebilir ve görünür kılar, çalışan farkındalığı oluşturur. 

Enerji yönetimi, tesisin enerji harcayan tüm sistemlerinin detaylı analiz edilmesi, enerji tüketiminin izlenmesi ve Verimlilik Artırıcı Projeler üreterek uygulanması ile olur. Bu nedenle, sadece yasal yükümlülükleri yerine getirme amaçlı değil, enerji verimliliğini sağlama ve enerji tüketimlerini azaltma amaçlı çalışmaktayız. 

İNKA Enerji çalışanları; konularında uzman, Enerji Yöneticisi ve Eğitim-Etüt-Proje sertifikalı mühendislerden oluşmaktadır. Saha çalışmalarımız ile ön enerji etüdü, sistem analizi, detaylı fatura analizi, yasal bildirimler, ölçüm ve değerlendirmeler yaparak Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) üretmekteyiz.