PAYLAŞ

Enerji Yöneticiliği

18/04/2007 tarihinde yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile;

- Toplam 20.000 m² inşaat alanından fazla veya yıllık 500 TEP üzeri enerji tüketimi olan ticari ve hizmet binaları Enerji Yöneticisi bulundurmak ve 4 yılda bir Enerji Etüdü yaptırmak.

- Toplam 10.000 m² inşaat alanından fazla veya yıllık 250 TEP üzeri enerji tüketimi olan kamu binaları Enerji Yöneticisi bulundurmak ve 10 yılda bir Enerji Etüdü yaptırmak.

- Toplam yıllık 1.000 TEP üzeri enerji tüketen endüstriyel işletmeler Enerji Yöneticisi bulundurmak ve 5.000 TEP üzeri enerji tüketen endüstriyel işletmeler 4 yılda bir enerji etüdü yaptırmak yükümlülüğündedirler.

Enerji yöneticisine ihtiyacınız olması durumunda İNKA Enerji deneyimli kadrosu ile sizin adınıza bu görevi yürütür. Eğer Enerji Yöneticiniz varsa, şirketimiz etüt, rapor ve Verimliliği Artırıcı Projelerde (VAP) sizlere destek olabilir.

Enerji yöneticiliği hizmeti verdiğimiz binaların enerji etüdlerini %50 indirimli olarak gerçekleştiriyoruz