PAYLAŞ

Hangi Binalar Bu Kapsamın Dışındadır

HANGİ BİNALAR BU KAPSAMIN DIŞINDADIR?

Enerji Kimlik Belgesi (EKB), Aşağıda belirtilen yapılarda zorunlu tutulmamaktadır:

• Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar,
• Toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar,
• Seralar, Atölyeler, Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar,
• Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar.