PAYLAŞ

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Nedir

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR?
Enerji Kimlik Belgesi, binaların enerji tüketim sınıfını ve CO2 (Karbon Di Oksit) salınım sınıfını gösteren bir belgedir. Sınıflandırmalar A,B,C,D,E,F,G olmak üzere 7 tanedir. A sınıfı enerji performansına sahip bir bina en tasarruflu bina olurken G sınıfı enerji performansına sahip bir bina ise bu sınıflandırmanın en düşük seviyesindedir.

Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi (EKB) hazırlanılacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir. Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır.

Enerji Kimlik Belgesi binaya ait ısıtma, soğutma, havalandırma, sıcak su tüketimi, aydınlatma gibi yıllık net enerji ihtiyaçları durumu gösteriminin yanı sıra binanın yalıtım durumunu, binadan salınan sera gazı tüketimini, varsa kullanılmış olan yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı durumunu da gösterir. Daha basit bir ifade ile buzdolapları, çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerlidir.

Enerji Kimlik Belgesi;

• Bina ile ilgili genel bilgiler,
• Düzenleme ve düzenleyen bilgileri,
• Binanın kullanım alanı (m2),
• Binanın kullanım amacı,
• Binanın ısıtılması, soğutulması, iklimlendirmesi, havalandırması, aydınlatması ve sıhhi sıcak su temini için kullanılan enerjinin miktarı (kWh/yıl),
• Tüketilen her bir enerji türüne göre yıllık birincil enerji miktarı (kWh/yıl),
• Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık birincil enerji tüketiminin,
• A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması,
• Nihai enerji tüketiminin oluşturduğu sera gazlarının kullanım alanı başına yıllık miktarı (kg CO2/m2-yıl),
• Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık sera gazı salımının,
• A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması (kg CO2/m2-yıl),
• Birincil enerji tüketimine göre, belirlenen enerji sınıfı,
• Nihai enerji tüketimine göre, belirlenen sera gazları emisyonu sınıfı gösterilir.

Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve enerji yöneticisi tarafından muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur. Ayrıca bina veya bağımsız bölüm satıldığında veya kiraya verildiğinde, mal sahibi tarafından alıcı veya kiracıya binanın Enerji Kimlik Belgesi de verilir.

Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır.

Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar halihazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.