PAYLAŞ

Kaçak Akım Koruma Rölesi Test ve Kontrolü

ARTIK AKIM KORUMA RÖLESİ TEST, KONTROL VE RAPORLANMASI
Gerilimli bir iletkenin bir gövdeye yalıtım hatası sonucu temas etmesi ile toprağa akan akıma ‘‘toprak hata akımı’’ denir. Artık akım koruma rölesinin görevi, bir yalıtım hatasından kaynaklanan hata akımı olduğu anda devreyi kesip o hata akımına maruz kalabilecek bir insanın hayatını kurtarmaktır.

Artık akım koruma röleleri görevi itibariyle insanın hayatını koruduğu için periyodik bakım gerektirir. Artık akım koruma röleleri, nemli ve tozlu ortamlarda bulunduğu takdirde bu küçük devre kesicisinin kontaklarında yapışma olmaması gerekir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği'nin 25.10.1996 tarih 22798 sayılı son değişikliği ile artık akım koruma rölesi kullanımı zorunludur. Elektrik İç Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Madde 10.c.6.3.i'e göre artık akım koruma düzeninin arkasında meydana getirilen bir hata akımıyla çalıştığı ispatlanmalıdır. Açma süresi, açma akımıyla birlikte kayıt altına alınmalıdır.

İNKA Enerji Test-Ölçüm Merkezi
yeterli teknik ekipmanıyla kaçak akım koruma rölesi test ve kontrolünü yapmaktadır.