PAYLAŞ

Enerji Etüdü

Enerji etüdü; enerji tasarruf potansiyellerini belirlemek, enerji atıklarını ve sera gazı emisyonlarını belirlemek, bunlarla ilgili geri kazandırıcı veya önleyici tedbirleri teknik ve ekonomik boyutları ile ortaya koymak amacıyla yapılır.

Ayrıca Enerji etüdü; ekipmanların, prosesin veya sistemin performansının periyodik olarak değerlendirilmesine ve iyileştirme olanaklarının belirlenmesine yardımcı olur.

Binalar, sanayiden sonra enerjinin ençok tüketildiği alanlardır. Binalar; konutlar, hizmet binaları ve ticari binalar olmak üzere üçe ayrılır.

Konutlar; tek ve ikiz aile evleri, apartman blokları
Hizmet Binaları; Eğitim binaları (okullar, yurtlar, spor tesisleri vb.), sağlık binaları (hastaneler, huzurevleri, yetiştirme yurtları, sağlık ocakları vb.)
Ticari Binalar; Oteller, iş merkezleri, rezidanslar, alışveriş merkezleri, yönetim binaları vb.

Ticari ve hizmet binaları çok sayıda insanın bir arada yaşadığı hacimler olarak oldukça büyük binalardır. Dolayısı ile ticari ve hizmet binalarında yapılacak enerji etütleri ve verimliliği artırıcı projeler enerji tüketimleri ve enerji tüketiminden kaynaklanan işletim maliyetlerinin azaltılmasında hayati önem taşır.

Ticari ve hizmet binaları için enerji verimliliği uygulamalarının ön koşulu bina enerji etüdünün hazırlanmasından geçer. Hazırlanan enerji etüdü; enerji tüketim alışkanlıkları ve ihtiyaçları, enerji kayıp ve kaçaklarının oluştuğu yada oluşmasının mümkün olduğu alanların tespiti, aydınlatma, ısıtma, soğutma ve havalandırma ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlardan kaynaklanan enerji tüketimlerini içerir.

Enerji etüdü ile özellikle binanın dış kabuğundan kaynaklanan enerji kayıpları, ısıtma, soğutma, kullanma sıcak suyu, havalandırma, aydınlatma ve ofis ekipmanlarından sağlanacak enerji tasarruf noktaları belirlenerek konfordan ödün vermeden enerji verimliliğini artırıcı önlem ve uygulamalar gerekli ölçümler yapıldıktan sonra rapor olarak sunulur.

Enerji Etüdü Aşamaları:
Ön Enerji Etüdü : Binadaki etüt profilleri; belgeler, görüşmeler, gözlemler ve gerektiğinde noktasal ölçümler yardımıyla analiz edilir. Önleme ve geri kazanma potansiyelleri tahmin edilir. Önlemler, yaklaşık maliyetleri ve geri kazanım süreleri ile birlikte belirlenir. Ön Etüt raporu hazırlanması dahil 15 günlük bir süreyi kapsamaktadır.

Detaylı Enerji Etüdü : Ön enerji etüdü sonuçlarına göre, detaylı etüt kapsamına alınması uygun bulunan konularda ölçümler ve hesaplamalar yapılır. Önlem seçenekleri ve geri kazanım potansiyelleri en fazla ±%10’luk yanılma payı ile belirlenir. Önlem seçenekleri teknik ve ekonomik özellikleri ile analiz edilir.En uygun önlemler seçilmek suretiyle daha sonra hazırlanabilecek Verimliliği Artırıcı projelere yönlendirici bilgiler ortaya konulur. Detaylı etüt raporu dahil yaklaşık 1 aylık bir süreyi kapsamaktadır.

Raporlama : Yapılan ölçüm ve değerlendirmelere göre; işletmenin mevcut durumu, enerji tasarruf potansiyeli ve uygulamalar sonrası durum raporlanmaktadır. Enerji etüt raporu, 6 şubat 2009 tarihi itibarıyla resmi gazetede yayımlanan tebliğde belirtilen formata uygun olarak hazırlanmaktadır. 

Verimliliği Artırıcı Proje (VAP) hazırlanmasına esas teşkil edecek enerji etüt raporu, detaylı etüt raporudur.