PAYLAŞ

Süreklilik Testi

SÜREKLİLİK TESTİ
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği gereğince ölçüm ve test yapılması gereken konulardan biri de süreklilik testidir.

Elektriksel süreklilik; mekanik, kimyasal veya elektrokimyasal bozulmaya karşı koruma sağlayacak biçimde elde edilmelidir. Elektrik süreklilik testi, arıza çevrim empedansı ölçümü yapmadan önce yapılacaktır.

Süreklilik testinde amaç iki iletken arasındaki direncin ölçülmesidir. Topraklama tesislerinde süreklilik testleri; koruma iletkenlerinin, ana ve yardımcı eş potansiyel baralarının bağlantılarının kontrolü için yapılır.

İNKA Enerji Test-Ölçüm Merkezi yeterli teknik ekipmanıyla süreklilik testi yapmaktadır.

Bilgi ve teklif almak için lütfen irtibata geçiniz.