PAYLAŞ

Binaların Enerji Performansı Nasıl Belirlenir

BİNALARIN ENERJİ PERFORMANSI NASIL BELİRLENİR?
Bir binanın enerji performansının belirlenmesi;

a) Binanın m2 başına düşen yıllık enerji tüketiminin belirlenmesi,

b) Bu değere göre CO2 salımının hesaplanması,

c) Bu değerlerin referans bir binanınki ile kıyaslanması,

d) Kıyaslama sonucuna göre binanın A-G arası bir enerji  sınıfına yerleştirilmesi ile gerçekleşir.

BİNA ENERJİ PERFORMANSI HESAPLAMA YÖNTEMİ NEDİR ?

Bina enerji performansı hesaplama yöntemi (BEP-HY),

a) Binanın enerji tüketimine etki eden tüm parametrelerin, binaların enerji verimliliğine etkisini değerlendirmek,

b) Enerji performans sınıfını belirlemek için geliştirilmiştir.

Hesaplama yöntemi, Konutlar, Ofisler, Eğitim binaları, Sağlık binaları, Oteller ile Alışveriş ve ticaret merkezleri  gibi bina tipolojilerindeki mevcut ve yeni binaların enerji performansını değerlendirmek için kullanılır.

Bu hesaplama yöntemi;

Proje aşamasındaki binalar için çeşitli tasarım alternatiflerinin enerji performanslarının karşılaştırılması,

Mevcut ve yeni yapılacak binaların enerji performansının standartlaştırılmış seviyesinin gösterilmesi,

Mevcut binalarda enerji ihtiyacının hesaplanması yolu ile enerji verimliliği tedbirlerinin uygulanması ve uygulanmaması durumlarının değerlendirilmesi,

Bina enerji performansını değerlendirirken; binaların ısıtılması ve soğutulması için binanın ihtiyacı olan net enerji miktarının hesaplanmasını,

Net enerjiyi karşılayacak kurulu sistemlerden olan kayıpları ve sistem verimlerini de göz önüne alarak binanın toplam ısıtma-soğutma enerji tüketiminin belirlenmesini,

Havalandırma enerjisi tüketiminin belirlenmesini,

Binalarda gün ışığı etkileri göz önüne alnarak, gün ışığından yararlanılmayan süre ve gün ışığının etkili olmadığı alanlar için aydınlatma enerji ihtiyacının ve tüketiminin hesaplanmasını,

Sıhhi sıcak su için gerekli enerji tüketiminin hesaplanmasını kapsamaktadır.

Bu hesaplama yöntemi ilgili AB standartları ile, gerekli görülen durumlarda ASHRAE ve Türk standartlarından yararlanılarak oluşturulmuştur. Hesaplama yöntemi, “basit saatlik dinamik yöntem’dir. Basit saatlik dinamik yöntem, binanın ısıtma-soğutma için gereken net enerji ihtiyacını ve bu ihtiyacın karşılanacağı sistemlerin tüketimini saatlik olarak hesaplar.

HESAPLAMA SONUCUNDA NE OLUR?

Hesaplama sonucunda, binanın yıllık ısıtma, soğutma, sıcak su, aydınlatma, havalandırma tüketimleri birincil enerji olarak belirlenir. Bu tüketim değerlerine bağlı olarak CO2 salımı hesaplanır. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı hesaba katılmaktadır. Binanın hesaplanan enerji tüketim miktarı ve CO2 salımı, referans binanın değerleriyle karşılaştırılır.