PAYLAŞ

Gürültü Seviyesi Ölçümü

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ ÖLÇÜM VE RAPORLANMASI

Gürültü hemen hemen bütün iş yerlerinde ortaya çıkan ve fazlaca önemsenmeyen, ancak çalışma hayatının en önemli problemlerinden biridir. Korunmasız bir şekilde yüksek gürültüye maruz kalınması durumunda kalıcı işitme durumları ortaya çıkabilir.

İş kanunu kapsamında yürürlüğe giren Gürültü Yönetmeliği’ne göre gerçekleştirilen gürültü ölçümleri sonuçları ve değerlendirmeleri göz önünde tutarak uygun çalışma koşulları sağlanmalıdır. Bu sebeple gürültülü çalışmayı gerektiren iş yerlerinde periyodik olarak gürültü ölçümleri yapılmalıdır ve ölçüm sonuçlarına göre işveren işçilere 1475 sayılı iş kanununda belirtilen koruyucuları sağlamakla yükümlüdür.

İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin 6. Maddesinin (c) bendinde 9. Maddesinin (a) bendinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirirken, işçilerin maruz kaldığı gürültü düzeyini değerlendirecek ve gerekiyorsa gürültü ölçümü yapacaktır.

İNKA Enerji Test-Ölçüm Merkezi yeterli teknik ekipmanıyla gürültü seviyesi ölçümü yapmaktadır.

Bilgi ve teklif için lütfen irtibata geçiniz.