PAYLAŞ

Verimliliği Artırıcı Proje (VAP)

Enerji Etüt Çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için hazırlanan projeler Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) olarak ifade edilmektedir. 

Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) enerji atıklarının, kayıpların ve verimsizliklerin giderilmesi için gerekli önlemlerin uygulanması amacıyla hazırlanır. 

VAP Hazırlanmadan Önce Yapılması Gereken Çalışmalar :
- Ön Etüt
- Detaylı Etüt
- Raporlama