PAYLAŞ

Katodik Koruma Ölçümü

KATODİK KORUMA ÖLÇÜMÜ VE RAPORLANMASI

İNKA Enerji Test-Ölçüm Merkezi olarak yeterli teknik ekipmanıyla katodik koruma ölçümü yapmaktadır.

Bilgi ve teklif almak için lütfen irtibata geçiniz.

KATODİK KORUMA HAKKINDA GENEL TANIMLAR

Korunacak metali, oluşturulacak bir elektrokimyasal hücrenin katodu haline getirerek, metal yüzeyindeki anodik akımların giderilmesi işlemidir.

Korozyon olayı bu iki reaksiyonun bir arada yürümesi ile gerçekleşir. Elektronlar anottan katoda doğru metal üzerinden akar ve katot reaksiyonu anottan gelen bu elektronları kullanarak yürür. Katot reaksiyonu için gerekli elektronlar dış kaynaktan verilecek olursa, anot reaksiyonu ile elektron üretilemez. Bu durumda anottaki korozyon olayı durmuş olur.

Metale dıştan uygulanan akım ile verilen elektronlar, metal yüzeyinde yürümekte olan anodik reaksiyonları tam olarak durdururken, katodik reaksiyonun hızını da artırır. Anot reaksiyonu artık korunmakta olan metalin yüzeyinde değil, katodik koruma devresinde bulunan anotta yürür. Korunmakta olan metal yüzeyi artık tam olarak katot olur.

İŞLETME VE BAKIMIN ÖNEMİ:

Katodik koruma sistemi, korozyonu önlemede etkili bir sistemdir. Ancak, katodik korumanın işletme ve bakım kontrollerinin periyodik olarak yapılmaması halinde katodik koruma sistemi etkisini yitirir. Zira katodik koruma sistemi toprak altında bulunan metal yapılara uygulanmış olup, sistemin çalışması veya arıza yapması durumu ile ilgili olaylar toprak altında meydana gelir. İşletme ve bakım kontrolleri periyodik olarak yapılmayan ve arızalardan dolayı devre dışı kalan bir katodik koruma sisteminin uygulandığı toprak içersindeki yapılar kısa sürede zarar görerek tahrip olur. Bu nedenle, sistemin devrede veya devre dışı kaldığını tespit edebilmek için mutlaka periyodik olarak işletme ve bakım kontrollerinin yapılması gerekir.

İŞLETME VE BAKIMDA YAPILACAK ÖLÇÜMLER (GALVANİK ANOTLU SİSTEM):

Galvanik anotlu sistemde korumayı sağlayan anotlar devre dışı kalmadığı sürece herhangi bir sorun ortaya çıkmaz. Bu sistemin ölçüm ve kontrollerinin TS 5141 nolu standartta belirtildiği üzere senede en az 2 defa yapılması gerekmektedir.

Yapılacak ölçümde 1 adet kalibrasyonlu avometre ve 1 adet Cu/CuSO4 referans elektrodu kullanılır. Referans elektrotu yalnız potansiyel ölçümlerinde kullanılır, akım ölçümlerinde kullanılmaz. Sıhhatli ölçüm yapılabilmesi ve omik dirençten dolayı gerilim düşümü olmaması için, referans elektrodu ölçülecek yapının hemen yanına azami 50cm uzaklığına konulması gerekir. Referans elektrodunun konulduğu toprak kuru ise, elektriksel iletkenliği sağlamak için toprağa bir miktar su dökülmelidir.

Sırasıyla şu ölçümler yapılır:

• Sistem / Zemin Potansiyeli (mV)
• Anot / Zemin Potansiyeli (mV)
• Katot / Zemin Potansiyeli (mV)
• Anot Akımı  (mA)